گزارش تصویری:

گزارش تصویری:

همه آمده بودند
حضورپرشکوه مردم و مسئولین شهرستان چالدران در راهپیمایی روز جهانی قدس