✅ در دومین روز از ایام الله د هه مبارک فجر با حضور محمد زاده فرماندارشهرستان چالدران و جمعی از اعضای شورای اداری این شهرستان ۲ طرح آب رسانی روستایی به بهره برداری رسید .


📅دوشنبه۱۳ بهمن ماه ۹۹

✅ در دومین روز از ایام الله د هه مبارک فجر با حضور محمد زاده فرماندارشهرستان چالدران و جمعی از اعضای شورای اداری این شهرستان ۲ طرح آب رسانی روستایی به بهره برداری رسید .

🔻این طرحها در روستاهای تغنیت سفلی و علی پسند از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری  وبا مشارکت امور آب و فاضلاب در مجموع با اعتبار ۱ میلیارد ۸۵۰ میلیون ریال با اجرای  عملیات بازسازی مخزن آب ،مرمت چشمه و اجرای خط تغذیه و شبکه به  صورت نمادین در روستای تغنیت سفلی بهره برداری رسیدند.