#عکس_نوشت | رئیس‌جمهور در نشست هیئت‌دولت: تمام کسانی که تخلفشان در فولاد مبارکه محرز شده است از کار برکنار شوند.

#عکس_نوشت | رئیس‌جمهور در نشست هیئت‌دولت: تمام کسانی که تخلفشان در فولاد مبارکه محرز شده است از کار برکنار شوند.