دیدار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چالدران و اعضای انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان با محمدزاده فرماندار جدید چالدران

دیدار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چالدران و اعضای انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان  با محمدزاده فرماندار جدید چالدران

دیدار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چالدران و اعضای انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان  با محمدزاده فرماندار جدید چالدران
محمد زاده فرماندار چالدران در این دیدار با تشکر از دادستان محترم و تعاملات خوب صورت گرفته مابین فرمانداری و داگستری  این شهرستان با اعلام آمادگی در جهت حمایت و کاهش مشکلات خانواده های زندانیان افزود:ارتقاء وبهبود سطح حمایت های خیرین و انجمن می تواند بستر مناسبی برای حل مشکلات زندانیان وخانواده های نیازمند آنان باشد.