✅محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران از طرحهای پیشگیرانه خطرات ناشی از سیل و عمران شهری شهرداری سیه چشمه بازدید کرد.


📅پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۹۹

✅محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران از طرحهای  پیشگیرانه خطرات ناشی از سیل و عمران شهری شهرداری سیه چشمه بازدید کرد.

🔻فرماندار چالدران در جریان بازدید از عملیات اجرایی سد گابیونی  بالا دست محله ولی عصر چالدران که با هدف جلوگیری از خطرات ناشی از سیل به مناطق پایین دست این محله که توسط شهرداری در دست اجرا است، از فعالیتهای عمرانی شهرداری بازدید کرد و گفت :هر ساله جاری شدن سیل در شهرستان خسارتهای زیادی را به واحدهای مسکونی ،اراضی کشاورزی و تاسیسات زیر بنایی وارد می کند که با اجرای چنین پروژه های عمرانی می توان تا حدودی جلو خسارتهای ناشی از سیل را گرفت.

🔻محمدزاده اجرای طرح ساماندهی ورودی شهر سیه چشمه را یکی دیگر از کارهای عمرانی شهرداری عنوان کرد و گفت .امسال تمامی محورهای ورودی شهرستان  با استفاده از امکانات شهرداری در قالب ایجاد بلوار و کانال کشی ‌و آسفالت ریزی ساماندهی می شود که کارهای اجرایی آن در سطح شهر شروع شده است و تا پایان شهریور ماه به اتمام خواهد رسید.