✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران؛ محمدرضا عبدالله نژاد فرماندار بهمراه اعضای شورای تأمین شهرستان با ذکی گرمی دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان چالدران دیدار و گفتگو کردند .

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران؛ محمدرضا عبدالله نژاد فرماندار بهمراه اعضای شورای تأمین شهرستان با ذکی گرمی دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان چالدران دیدار و گفتگو کردند .

🔻 عبدالله نژاد در این دیدار صمیمی ضمن تبریک انتصاب ایشان به عنوان دادستان شهرستان چالدران ، در خصوص تعامل و همکاری بین دستگاه های اجرایی و قضایی به منظور حل مشکلات شهرستان گفتگو کردند.

 

دوشنبه 14 آذر ماه 1401  

 

@chalderanadmin