فرماندار چالدران:دستگاههای متولی در جهت افزایش شاخص های رعایت حقوق شهروندی فعال باشند.

فرماندار چالدران:دستگاههای متولی در جهت افزایش شاخص های رعایت حقوق شهروندی فعال باشند.
🔴جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی در دو حوزه حجاب و عفاف و حقوق شهروندی با حضور اعضا و به ریاست محمدزاده فرماندار چالدران برگزار شد

✅به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران،فرماندار چالدران در این جلسه با تأکید بر دفاع از حقوق مردم در دستگاههای اجرائی شهرستان افزود : از جمله مهمترین اهداف ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و چهارچوب وظایف و ماموریت های سازمان – صیانت از حقوق شهروندی ، برخورد کریمانه و محبت آمیز با مردم و حفظ کرامت آنان – آگاه سازی مردم از حقوق و تکالیف به منظور انضباط اجتماعی و قانون گرائی در جامعه و پیشگیری از تخلفات اداری و رسیدگی به شکایات مردم و پیگیری برای برخورد با متخلفین در ادارات می باشد
🔶محمدزاده با اشاره به برابری برخورداری مردم از حقوق شهروندی در سطح شهرستان افزود:در زمان پیامبر (ص) نیز با توجه به قوانین وضع شده تمامی حقوق بین مسلمانان و غیر مسلمان برابر بود و لازم است که مسئولین شهرستان به این امر توجه داشته و شایسته سالاری،احساس مسئولیت،سلامت اداری،رفع تبعیض و برقراری امکانات مساوی را در ادارات خود اعمال نمایند
🔶مقام عالی دولت در چالدران با تأکید بر بازرسی های مستمر از سطح بازار شهرستان اظهار داشت:با توجه به افزایش قیمت ها و پایین بودن سطح درآمد ، دستگاههای متولی در جهت رضایت مردم و کنترل قیمت ها در سطح بازار حضور پررنگ داشته باشند
🔶وی همچنین با انتقاد از رتیه پایین چالدران در رعایت حقوق شهروندی از مدیران ادارات خواست به این امر توجه داشته و نسبت به ارتقای شاخص های مورد نظر اقدامات لازم را انجام دهند