✅جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست محمد زاده فرماندار چالدران و اعضای این شورا دستور کار بررسی طرح های پیشنهادی ایمن سازی معابر شهری و روستایی درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.


📅شنبه ۲۴ آبان ماه ۹۹

✅جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست محمد زاده فرماندار  چالدران و اعضای این شورا دستور کار بررسی طرح های پیشنهادی ایمن سازی معابر شهری و روستایی درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

🔻 فرماندارشهرستان چالدران در این جلسه  بر ضرورت اجرا و تحقق مصوبات شورای ترافیک در جهت روان سازی  ترافیک معابر پر تردد این شهرستان تاکید کردو گفت: تحقق مصوبات این شورا باید برای افزایش ضریب ایمنی و تسهیل در رفت و آمد اجرایی شود.

🔻  محمد زاده بر اهتمام جدی  دستگاه های ذی ربط بر رفع مشکلات ترافیکی  شهرستان تاکیدکرد و گفت:
 وجود طرح های غیر استاندارد علاوه بر اینکه احتمال بروز سوانح ترافیکی را افزایش می دهد ، نارضایتی مردم را هم در پی خواهد داشت.

🔻خط کشی محورهای ارتباطی شهرستان ،خط کشی خیابانهای شهر های سیه چشمه و آواجیق  ،ایجاد سرعت کاه در برخی از معابر شهری و روستایی و محورهای ارتباطی ،یک طرفه کردن خیابان مدرس در جهت کاهش بار ترافیکی از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.