اعضای اتاق اصناف شهرستان چالدران به اتفاق رئیس صنعت معدن و تجارت با محمدزاده فرماندار شهرستان دیدار و به گفتگو پرداختند.

اعضای اتاق اصناف شهرستان چالدران به اتفاق رئیس صنعت معدن و تجارت با محمدزاده فرماندار شهرستان دیدار و به گفتگو پرداختند.
در این نشست صمیمی، اعضای اتاق اصناف و رئیس اداره صنعت معدن و تجارت ضمن تبریک انتصاب جناب آقای محمدزاده به عنوان فرماندار جدید شهرستان چالدران به بیان مشکلات و چالش های اتاق اصناف و اتحادیه های شهرستان پرداختند و مساعدت و راهنمایی فرماندار شهرستان را در حل مشکلات و موانع پیش روی کسبه و بازاریان این منطقه خواستار شدند

اعضای اتاق اصناف شهرستان چالدران به اتفاق رئیس صنعت معدن و تجارت با محمدزاده فرماندار شهرستان دیدار و به گفتگو پرداختند.
در این نشست صمیمی، اعضای اتاق اصناف و رئیس اداره صنعت معدن و تجارت ضمن تبریک انتصاب جناب آقای محمدزاده به عنوان فرماندار جدید شهرستان چالدران  به بیان مشکلات و چالش های اتاق اصناف و اتحادیه های شهرستان پرداختند و مساعدت و  راهنمایی فرماندار شهرستان را در حل مشکلات و موانع پیش روی کسبه و بازاریان این منطقه خواستار شدند
فرماندار چالدران در این دیدار گفت: باید با فراهام آوردن فضای مناسب جهت تامین کالا و اجناس با کیفیت و قیمت مناسب در جهت جلب رضایت قشر عموم مردم تلاش نمود که این امر بایستی از اهداف اتاق اصناف شهرستان قرار گیرد.
محمدزاده افزود :باید فضای درست مصرف کردن توسط مردم با توجه به شعار امسال که توسط مقام معظم رهبری بنام اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل نامگذاری شده است نهادینه شود و وظیفه آحاد مردم و مسئولین است که در جهت تحقق این شعار قدم بردارند.
وی  گفت :با ایجاد فضای تعامل بین مردم و مسئولین بسیاری از مشکلات اصناف و مردم برطرف خواهد شد.
فرماندار چالدران در پایان گفت :تعادل و تنظیم بازار یکی از وظایف اتاق اصناف بوده و حمایت دستگاههای مختلف شهرستان پشتوانه قوی برای اصناف شهرستان می باشد.