یکشنبه های تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین؛ راه‌اندازی مجدد یک واحد تولیدی غیرفعال با پیگیری استاندار آذربایجان غربی

یکشنبه های تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین؛

راه‌اندازی مجدد یک واحد تولیدی غیرفعال با پیگیری استاندار آذربایجان غربی

 

🔹در پی بازدید استاندار آذربایجان غربی از واحد غیرفعال شرکت تعاونی اروم سرنگ، در تاریخ 18 دی ماه 1401 (پنجاه و سومین یکشنبه های حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین)، و دستور ایشان مبنی بر رفع مسائل و مشکلات این واحد تولیدی این مجموعه به چرخ تولید بازگشت.

 

🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی امروز از با حضور در محل کارخانه شرکت تعاونی اروم سرنگ از نزدیک در جریان فعالین مجدد این واحد تولیدی قرار گرفت .

 

2 بهمن 1401

 

@chalderanadmin