✅ عبدالله نژادفرماندار شهرستان چالدران در تداوم برنامه های بازدید از روستاها، با اهالی تعدادی از روستای بخش مرکزی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

✅ عبدالله نژادفرماندار شهرستان چالدران در تداوم برنامه های بازدید  از روستاها، با اهالی تعدادی از روستای بخش مرکزی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

🔻 فرماندار چالدران از روستاهای تولکی تپه سی و کرد کندی بازدید و مسائل و مشکلات این روستاهارا مورد بحث و بررسی قرار داد.

🔻 عبدالله نژاد با بیان اینکه مشکل آب شرب تولکی تپه سی و نبود برق در بخشی از روستای کرد کندی از جمله مشکلات مهم مطرح شده از سوی روستائیان بود افزود: در جهت رفع  مشکل آب شرب روستای تولکی تپه سی با اتخاذ برنامه های لازم مشکل آب شرب روستا در کمترین زمان برطرف میشود .

🔻عبدالله نژاد  همچنین نیمه تمام ماندن طرح  هادی در روستای کرد کندی و عدم بهره مندی از مزایای گاز در این 2روستا از جمله دیگر مشکلات ذکر شده از سوی مردم روستاها عنوان کرد و گفت: تلاش خواهد شد مشکلات روستائیان بر اساس زمان بندی حل شود.

شنبه 18 دی ماه 1400