✅ مطابق روز های چهارشنبه ملاقات مردمی جهت بررسی مسائل ومشکلات مردم با حضور محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران برگزار شد.


📅چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۹

✅ مطابق روز های چهارشنبه ملاقات مردمی جهت بررسی مسائل ومشکلات مردم با حضور محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران برگزار شد.

🔻 در این ملاقات مردم شهرستان با حضور در فرمانداری چالدران مسائل و مشکلات خود را از نزدیک به گوش مسئولین رساندند  که فرماندارشهرستان   پس از بررسی دستورات مطابق قانون جهت حل آنها را صادر نمود.
 

🔻 شایان ذکر است برنامه ملاقات عمومی مردم با حسن محمدزاده ، فرماندار  شهرستان چالدران، طبق روال چهارشنبه های هر هفته با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار میشود.