✅مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی شن و ماسه در شهرستان چالدران با حضور محمد راده فرماندار و روسای ادارات مرتبط با این واحدهای تولیدی مورد بحث و بررسی قرارگرفت.


📅چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۹۹

✅مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی شن و ماسه در شهرستان چالدران با حضور محمد راده فرماندار و روسای ادارات مرتبط با این واحدهای تولیدی مورد بحث و بررسی قرارگرفت.