دیدار ماموستاها و معتمدین اهل سنت شهرستان چالدران با محمدزاده فرماندار جدید این شهرستان

دیدار ماموستاها و معتمدین اهل سنت شهرستان چالدران با محمدزاده فرماندار جدید این شهرستان
در این دیدار ماموستاها و معتمدین اهل سنت چالدران برای محمدزاده فرماندار جدید این شهرستان در انجام امور و مسئولیت خطیرشان آرزوی توفیق نمودند و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری برای حل و رفع مشکلات موجود اعلام کردند.

در این دیدار ماموستاها و معتمدین اهل سنت چالدران برای محمدزاده فرماندار جدید این شهرستان در انجام امور و مسئولیت خطیرشان آرزوی توفیق نمودند   و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری برای حل و رفع مشکلات موجود اعلام کردند.

فرماندار چالدران در این دیدار تأکید کرد: رویکرد اصلی و اساسی فرمانداری به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان چالدران انسجام و وحدت بیش از پیش مناطق، شهرها و بخش‌های این منطقه است ولیکن نباید از ظرفیت‌های محلی و منطقه ای نیز غافل شویم و در زمینه خدمت دلسوزانه به مردم این منطقه ذره‌ای واهمه نداشته باشیم.

محمدزاده چالدران  را با وجود وحدت اهل تسنن و تشیع در طول تاریخ، خطه ای اصیل و با هویت دانست و گفت: مردم چالدران تداعی کننده اصالت، تلاش بی امان و کوشش و زحمت در عرصه  های مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می باشند.