🌙 فرا رسیدن ماه رمضان ، ماه بارش باران رحمت الهی مبارک


🌙  فرا رسیدن ماه رمضان ، ماه بارش باران رحمت الهی مبارک
                                           
🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران»