دیدار اعضای شورای شهر و شهردار سیه چشمه با محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران

در ابتدای این جلسه به ترتیب رؤسای شورای اسلامی‌شهر و شهردار سیه چشمه با تبریک انتصاب شایسته آقای حسن محمد زاده  به سمت فرماندار جدید شهرستان چالدران ضمن تقدیرو تشکر از استاندار محترم  به عنوان مدیریت ارشد استان در این خصوص، آمادگی کامل خود را برای همکاری و تعامل سازنده و مثبت با نماینده جدید دولت تدبیر و امید در منطقه اعلام نمودند.
در ادامه محمدزاده فرماندار جدید شهرستان چالدران با تشکر از اعضای شورای اسلامی‌شهر  و شهردار سیه چشمه گفت: نگاه این فرمانداری به تمامی‌مسئولین و نیز اقشار مختلف نگاه تعاملی است نه تقابل و مواجهه مخرب. فرماندار شهرستان اضافه نمود: باید همگی تلاش کنیم  با همدلی و صمیمیت وبدور از هرگونه حاشیه به مرکزشهرستان توجه ویژه داشته باشیم چرا که بدون شک مردم چالدران بهترین بوده و هستند و هنر ما باید این باشد از از این ظرفیت‌های ویژه مردمی‌که از تمامی‌ابعاد مخصوصاً نیروی انسانی نعمتی برای ما می‌باشد کمال بهره برداری و استفاده را ببریم.