✅ ابراهیم زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار چالدران به منظور رفع مشکلات کمی و کیفی و ساماندهی آرد و نان نانوایی ها به صورت سرزده از واحدهای نانوایی در سطح شهر و روستاها بازدید کرد.

✅ ابراهیم زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار چالدران  به منظور رفع مشکلات کمی و کیفی  و ساماندهی آرد و نان نانوایی ها به صورت سرزده از واحدهای نانوایی در سطح شهر و روستاها بازدید کرد.

🔻 معاون فرماندار چالدران در این بازدید  وضعیت توزیع نان،سهمیه آرد ،رعایت بهداشت،کیفیت،قیمت نان و همچنین برخی گلایه های  شهروندان از کیفیت نان را مورد بررسی قرار داد.

چهار شنبه 22 دی ماه 1400