امضای لوح یادبود فرمانداران شهرستان های چالدران و ماکو در استانداری ایغدیر

📌 امضای لوح یادبود فرمانداران شهرستان های  چالدران و ماکو در استانداری ایغدیر

🔹 فرمانداران شهرستان های چالدران و ماکودر بدو ورود به کشور دوست و همسایه ترکیه ( استان ایغدیر ) لوح یادبود استانداری ایغدیر را امضا و با والیان آغری و ایغدیر دیدار نمودند .

🗓 29 تیر 1401