گزارش تصویری حضور مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور در چالدران

با حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور،فرماندار چالدران،مسئولین شهرستان ، کارشناسان بنیاد علوی و دانشگاه خوارزمی تهران روند پیشرفت و مطالعه طرح توسعه آبادانی شهرستان چالدران در روستای ریحانلوی علیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت
✅فرماندار چالدران بر تسریع در مطالعه طرح پیشرفت و آبادانی این شهرستان توسط دانشگاه خوارزمی تهران تأکید کرد و استفاده از دانش و تجربه نیروهای بومی در آن را ضروری دانست

*****************

در جریان بازدید از روستای ریحانلوی علیا توسط مسئولین و بررسی مسائل و مشکلات خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توافقات لازم در جهت حمایت هر چه بیشتر از این خانواده ها بین ادارات بهزیستی و کمیته امداد با بنیاد علوی صورت پذیرفت

******

بازدید  مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور،محمدزاده فرماندار چالدران و مسئولین شهرستانی و بنیاد علوی از طرح توسعه پرورش گوسفند نژاد ماکوئی و افشار

*****

بازدید  مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور،محمدزاده فرماندار چالدران و مسئولین شهرستانی و بنیاد علوی از طرح دامداری صنعتی گاو شیری 51 رأسی با تسهیلات 3میلیاردو 500میلیون ریالی بنیاد علوی

******

✅بازدید  مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور،محمدزاده فرماندار چالدران و مسئولین شهرستانی و بنیاد علوی از طرح پرورش ماهی قزل آلا با اعتبار  500میلیون ریالی بنیاد علوی

*******

✅بازدید  مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور و محمدزاده فرماندار چالدران از محصولات و توانمدیهای روستائیان در روستای خضرلو

****

✅دیدار و گفتگوی  مهندس سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور و محمدزاده فرماندار چالدران با مردم روستای خضرلو