به مناسبت سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی(ره)آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی با محمدزاده فرماندار چالدران در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش دیدار کردند.

به مناسبت سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی(ره)آموزشیاران و آموزش دهندگان  نهضت سواد آموزی با محمدزاده فرماندار چالدران در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش دیدار کردند.
تقدیر فرماندار چالدران از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی به مناسبت سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران،فرماندار چالدران در این جلسه با تبریک سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی(ره) نهضت سوادآموزی را یکی از مهمترین نهادهای آگاهی بخش خواند وگفت: افزایش نرخ باسوادی می تواند جامعه را به بلوغ فکری و شخصیت انسان را به تکامل برساند،رشد جوامع بشری در گرو فراگیری دانش و آموختن سواد است.
🔶محمدزاده با تشکر از تلاشهای آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در جهت سواد دار کردن افراد جامعه، آموزش و سواد را زیربنای توسعه کشور دانست و بیان کرد: درهیچ کشوری توسعه مطلوب اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه مسائل دانش آموزی،  یعنی آموختن دانش ویادگیری تا مقطع دانشگاه تداوم پیدا کند و پایه و اساس توسعه هرکشوری به میزان سواد آموزی آن بستگی دارد
🔶وی با اشاره به مسائل و مشکلات آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی و مطالبات آنها افزود:با تمام توان پیگیر رفع مشکلات شما هستیم تا با روحیه مضاعف به سواد دار کردن بازماندگان از تحصیل در سطح شهرستان بپردازید.
🔶رئیس شورای آموزش و پرورش چالدران با اشاره به آمار بی سوادی در شهرستان افزود:نهضت سوادآموزی  آمار بی سوادان و کم سوادان شهرستان را احصا و با همکاری و مساعدت سایر ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان،دهیاران و همچنین بنیاد علوی به عنوان پشتوانه قوی در این حوزه نسبت به ریشه کن کردن بی سوادی اقدام عاجل معمول دارید