‍ (نشست تخصصی محمد زاده فرماندار چالدران با دکتر پوریوسف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی وهیات همراه

‍ (نشست تخصصی محمد زاده فرماندار چالدران با دکتر پوریوسف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی وهیات همراه

‍ (نشست تخصصی محمد زاده فرماندار چالدران با دکتر پوریوسف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی وهیات همراه

فرماندار شهرستان چالدران در این نشست با اشاره به ظرفیت گسترده دانشگاه در توسعه شهرستان گفت:
دانشگاه بعنوان نماد توسعه هر جامعه ای می تواند نقش مهمی در شناخت ظرفیتها و نیازها ایفا و راهکارهای توسعه را ارائه کند.

محمدزاده با اشاره به حضور بنیاد علوی در چالدران خواستار استفاده از ظرفیت این بنیاد در حوزه های علمی و  دانش بنیان شد و اظهار داشت:توسعه دانشگاه آزاد در چالدران می تواند تاثیر مهمی در ارتقای شاخص های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی شهرستان داشته باشند.
وی ارتقای شاخصها در تعلیم و تربیت را پراهمیت خواند و افزود:همه باید برای ارتقای شاخص های علمی تلاش کرده و با برنامه ریزی جهت  پیوند دانشگاه و صنعت بتوانیم نیرویی تحویل جامعه دهیم که دارای سواد علمی و عملی بالا باشد و در عمل بتوانند در توسعه منطقه نقش افرینی نمایند.

ایجاد و توسعه رشته های جدید مورد نیاز شهرستان، ارتقای رشته های کاردانی موجود به کارشناسی ناپیوسته، ایجاد مدرسه سما، ایجاد پژوهشگاه و مرکز تحقیقات در شهرستان با همکاری بنیاد علوی و ایجاد رشته های دانشگاه کارشناسی ارشد از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه بود که تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.