محمدزاده فرماندار چالدران:بیش از 20میلیارد تومان برای گاز رسانی به شهر آواجیق هزینه شده که تا دهه فجر امسال 50درصد خانوارهای این شهر از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

محمدزاده فرماندار چالدران:بیش از 20میلیارد تومان برای گاز رسانی به شهر آواجیق هزینه شده که تا دهه فجر امسال 50درصد خانوارهای این شهر از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.
محمدزاده فرماندار چالدران:بیش از 20میلیارد تومان برای گاز رسانی به شهر آواجیق هزینه شده که تا دهه فجر امسال 50درصد خانوارهای این شهر از نعمت گاز برخوردار خواهند شد. ✅فرماندار چالدران به همراه مسئولین ادارات از روند اجرای لوله گذاری گاز در شهر آواجیق بازدید کرد و در جریان امور قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران 🔴فرماندار چالدران در جریان بازدید از طرح گاز رسانی به شهر آواجیق با بیان اینکه تا سال 97بیش از 24 روستای شهرستان چالدران از نعمت گاز برخوردار شده اند و 44روستای نیز در مرحله پیمان سپاری می باشد که در سال 98 عملیات لوله گذاری گاز در این روستاها نیز آغاز خواهد شد.
🔴محمدزاده با بیان اینکه گاز رسانی به شهر آواجیق از سال 95 آغاز شده که تا به امروز 44کیلومتر خط تغذیه از چالدران و نزدیک به 18کیلومتر لوله گذاری گاز در داخل شهر آواجیق با اعتبار بیش از 20میلیارد تومان انجام شده که بیش از 80درصد کار صورت پذیرفته و در تلاش هستیم تا 50درصد خانوارهای این شهر تا دهه فجر از نعمت گاز برخوردار شوند و مابقی کار در سه ماهه اول سال 98 انجام خواهد شد.