فرماندار چالدران از روند اجرایی احداث دامداری صنعتی در روستای گل اشاقی بازدید کرد.

فرماندار چالدران از روند اجرایی احداث  دامداری صنعتی در روستای گل اشاقی بازدید کرد.

فرماندار چالدران از روند اجرایی احداث  دامداری صنعتی در روستای گل اشاقی بازدید کرد.
🔻 محمد زاده در جریان بازدید از این دامداری صنعتی با اعلام اینکه این دامداری در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع با اعتبار بیش از۱/۵میلیارد تومان در روستای گل اشاقی در دست اجرا است. افزود در این دامداری بیش از ۴۰۰ راس دام سبک پرورش داده خواهد شد.