در دومین روز از ماه محرم ایام حزن و اندوه شهادت حضرت امام حسین(ع)محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران با حضور در هیات های عزاداری شهرستان به عزاداری سید و سالار شهیدان پرداخت.

 در دومین روز از ماه محرم  ایام حزن و اندوه شهادت حضرت امام حسین(ع)محمد رضا عبدالله نژاد فرماندار شهرستان چالدران با حضور   در هیات های عزاداری شهرستان به عزاداری سید و سالار شهیدان  پرداخت.

یکشنبه  9 مرداد  1401