✅با حضور محمد زاده فرماندار چالدران و فرهادی رئیس اداره گاز چالدران پیمانکار و ناظر مقیم پروژه های گاز رسانی روستایی چالدران مسائل و مشکلات گاز رسانی محور روستاهای شادلو و بابالو مورد بحث و بررسی ق


📅چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰


✅با حضور محمد زاده فرماندار چالدران و فرهادی رئیس اداره گاز چالدران  پیمانکار و ناظر مقیم پروژه های گاز رسانی روستایی چالدران مسائل و مشکلات  گاز رسانی محور روستاهای شادلو و بابالو مورد بحث و بررسی  قرار گرفت .

🔻فرماندار چالدران در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر در  ۱۹ روستای این شهرستان عملیات گاز رسانی در دست اجرا است افزود:  به دلیل شرایط آب و هوای منطقه  فصل کاری در این شهرستان محدود بوده که باید تلاش های لازم جهت اتمام پروژه ها بکار گرفته شود .

🔻محمد زاده با بیان اینکه تا کنون ۴۸روستای چالدران از نعمت گاز بهره مند هستند افزود: با بهره برداری از طرحهای گاز رسانی روستایی  در طول سالجاری تعداد روستاهای برخوردار از نعمت گاز به ۶۷  روستاافزایش خواهد یافت.