️اطلاعیه///

️اطلاعیه///

 ▪️ساعت کاری کارکنان کلیه ادارات، دستگاههای اجرایی، موسسات دولتی و واحدهای تابعه شهرستان چالدران در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان(شبهای قدر):

➖پنجشنبه: 1 اردیبهشت ماه
➖دوشنبه: 5 اردیبهشت ماه

با دو ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

« روابط عمومی فرمانداری شهرستان چالدران»