✅مطالعات اجرایی آبیاری تحت فشار در اراضی پایاب نهر خان گل در محدوده بخش دشتک چالدران پایان یافت.

 


📅چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

✅مطالعات اجرایی آبیاری تحت فشار در اراضی پایاب نهر خان گل در محدوده بخش دشتک چالدران پایان یافت.

🔻فرماندار چالدران در جریان تحویل نقشه های مطالعاتی اجرایی این طرح به معاونت عمرانی دفتر پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی درچالدران با اعلام این خبر گفت :این طرح  امسال با مشارکت جهاد کشاورزی و بنیاد علوی اجرایی خواهد شد .

🔻محمد زاده با بیان اینکه در قالب این طرح ۷۸۷ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار خواهد گرفت افزود :این طرح در ۲ فاز  شامل سازه های آبگیر ،خط انتقال و اجرای شبکه داخلی مزارع اجرایی خواهدشد.