✅‍ فراهانی معاون فرماندار چالدران با هدف ارزیابی کمیت و کیفیت پخت و نحوه ارائه خدمات به شهروندان توسط نانوایان ازواحدهای نانوایی سطح شهر بازدید کرد.


📅سه شنبه۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰


✅‍ فراهانی معاون فرماندار چالدران با هدف ارزیابی کمیت و کیفیت پخت و نحوه  ارائه خدمات به شهروندان توسط نانوایان ازواحدهای نانوایی  سطح شهر بازدید کرد.