محمدزاده فرماندار چالدران از روسای بانکهای شهرستان خواست تا نهایت تعامل وهمکاری را در چارچوب قانون با دستگاه های اجرایی و هم چنین مردم شهرستان داشته باشند .

محمدزاده فرماندار چالدران از روسای بانکهای شهرستان خواست تا نهایت تعامل وهمکاری را در چارچوب قانون با دستگاه های اجرایی و هم چنین مردم شهرستان داشته باشند .
دیدار روسای بانکهای عامل شهرستان با محمدزاده فرماندار چالدران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران روسای بانکهای عامل شهرستان با محمدزاده فرماندار چالدران دیدار و گفتگو کردند

فرماندار چالدران در این دیدار باشاره به اینکه بانک‌ها از مهمترین ابزار توسعه اقتصادی هستنداظهار داشت : بانک‌ها در یک اقتصاد متعارف، نقش تامین کننده مالی کوتاه‌مدت را برای کسب و کارهای مختلف دارند ولی در کشور ما که در مسیر توسعه قرار دارد، نقش به مراتب پر رنگ‌تری ایفاد می‌کنند و می توان گفت در حال حاضر بانکها نقش بسیار موثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کنند .
محمدزاده از روسای بانکهای شهرستان خواست تا نهایت تعامل وهمکاری را در چارچوب قانون با دستگاه های اجرایی و هم چنین مردم شهرستان داشته باشند .