حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه تلفنی 111سامد


حضور استاندار آذربایجان غربی در سامانه تلفنی 111سامد

محمدصــــــــادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی روز دوشنبه 1 آذرماه 1400  از ساعت 8 الی 9:30 با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) و از طریق تلفن 111 به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز خواهد بود.

@westaz_gov