✅ محمد زاده فرماندارشهرستان چالدران به منظور رفع مشکلات و وضعیت آرد و نان نانوایی ها به طور سرزده از این واحدها در سطح شهر بازدید کرد.


📅یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۹۹

✅ محمد زاده  فرماندارشهرستان چالدران  به منظور رفع مشکلات و وضعیت آرد و نان نانوایی ها به طور سرزده از این واحدها در سطح شهر بازدید کرد.

🔻فرماندار چالدران در این بازدید  وضعیت توزیع نان،سهمیه آرد ،رعایت بهداشت،کیفیت،قیمت نان و همچنین برخی گلایه های  شهروندان چالدران را مورد بررسی قرار داد.

🔻فرماندار چالدران در این بازدید  ضمن تذکر به کلیه نانوایی ها به رعایت بهداشت و توزیع نان بصورت عادلانه در نانوایی ها تاکید کرد و سپس افزود: ضروری است که بازدید ها و نظارت ها در این زمینه بصورت جدی صورت گیرد و نسبت به وضع ظاهری عرضه نان دقت نظر بیشتری شود،

🔻فرماندار چالدران در این بازدید تاکید کرد که شهروندان  هیچ دغدغه ای نسبت به تامین نان مورد نیاز روزمره خویش در شهرستان نداشته باشند چرا که در جهت رفع مشکلات بوجود آمده در سطح نانوایی های شهرستان پیگیریهای لازم به عمل آمده و با فوریت به اندازه کافی آرد خام برای تامین‌نیاز متعارف مردم به واحدهای پخت نان شهرستان تزریق خواهد شد.