جلسه بررسی فرآیند سرمایه گذاری شرکت های متقاضی سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی شهرستان و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در این زمینه به ریاست نادر یوسف زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرم

جلسه بررسی فرآیند سرمایه گذاری شرکت های متقاضی سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی شهرستان و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در این زمینه به ریاست نادر یوسف زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرم

 جلسه بررسی فرآیند سرمایه گذاری شرکت های متقاضی سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی شهرستان و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در این زمینه به ریاست نادر یوسف زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار چالدران برگزار شد.

🔻معاون فرماندار چالدران با اشاره اجمالی به شرایط فعلی کشور ، تحریم های ظالمانه  بین المللی ، تحلیل دوران پسا کرونا و نتایج وابستگی اقتصاد کشور به نفت از دهه های گذشته تاکنون و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی ، تنها راه برون رفت از رکود اقتصادی را عزمی قوی با پشتکار جهادی برای تسهیل روند سرمایه گذاری و تلاش و ابتکار برای جذب سرمایه و رفع موانع تولید و اشتغال دانست و افزود : تمرکز بر امر تولید و افزایش درآمدهای غیر نفتی تاثیر بسزایی در کارآمدی اقتصاد کشور خواهد داشت.

🔻یوسف زاده در ادامه ضمن ابراز آمادگی برای حمایت از هر شخص حقیقی و حقوقی برای ورود به شهرستان بمنظور راه اندازی کسب و کار و شروع طرحی اشتغالزا از تمامی دستگا ه های عضو کمیته راهبری سرمایه گذاری و کارگروه های رفع موانع تولید و اشتغال شهرستان خواستند تا تمهیدات لازم برای این مقوله حیاتی در سال جهش تولید اندیشیده و مجموعه فرماندرای را در راستای رونق بخشی به تولید و اشتغال در سطح شهرستان همراهی و یاری نمایند.

🔻در بخش پایانی جلسه بعد از طرح مسائل از سوی مدیران شرکتهای متقاضی سرمایه گذاری در شهرستان و گزارش اقدامات حمایتی مدیران دستگاه های متولی ، برای تسریع در روند سرمایه گذاری و رفع موانع موجود دستورات لازم از سوی معاون فرماندار چالدران صادر و تصمیمات لازم برای تحقق برنامه های در دست اجرای شرکت های توسعه درین کشت گیتی و پدیده درین گیاه فرتاک اتخاذ گردید.