افطار استاندار آذربایجان غربی همراه با ایتام

🔹محمدصادق معتمدیان با حضور در انجمن خیریه صالحین ارومیه در فضایی گرم و صمیمی روزه خود را همراه و در کنار ایتام تحت پوشش مراکز بهزیستی ارومیه افطار کرد.

🔹استاندار آذربایجان غربی پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، سر سفره افطار کنار جمعی از کودکان ، نوجوانان و جوانان نشست و ضمن گفتگوی صمیمانه با آنها، روزه خود را افطار کرد.