✅با حضور محمد زاده فرماندار چالدران و جمعی از کارشناسان حفاظت محیط زیست استان راهکارهای مقابله باخسارتهای ناشی از حمله گرازها به اراضی کشاورزی چالدران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 📅 یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۹۹

✅با حضور محمد زاده فرماندار  چالدران  و جمعی از کارشناسان  حفاظت محیط زیست استان  راهکارهای مقابله باخسارتهای ناشی از حمله گرازها  به اراضی کشاورزی چالدران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔻فرماندار چالدران در این جلسه با اعلام اینکه چند سالی است زیست گاههای گرازها موجود در چالدران به دلیل عوامل انسانی از جمله استقرار عشایردر ییلاقات مورد تهدید قرار گرفته است افزود :این گرازها جهت تامین غذای خود به اطراف روستاهای چالدران روی  می آوردند .

🔻محمد زاده با بیان اینکه روی آوردن گرازها به اطراف شهر چالدران و روستاهای این شهرستان باعث ایجاد خسارت به کشاورزان منطقه می شود افزود :امسال نیز  چندین هکتار از محصولات   کشاورزی  شهرستان با هجوم گرازها مورد تخریب قرار گرفته است .

🔻وی با اعلام اینکه از سال آینده با اجرای طرح پلاک گذاری دام های عشایر از ورود دام غیر مجاز به ییلاقات  این شهرستان خود داری خواهد شد افزود :با اجرای این طرح خواهیم توانست تا حدودی از روی آوردن گرازها  به پایین دست ارتفاعات  جلوگیری کنیم .

🔻  فرماندار چالدران همچنین یکی دیگر از راههای مقابله با خسارت ناشی از هجوم گرازها به اراضی کشاورزی چالدران را ایجاد فنس کشی در محدوده اراضی کشاورزی  عنوان کرد و گفت در این خصوص با هماهنگی ادارات جهاد کشاورزی  و محیط زیست مجوز لازم به متقاضیان صادر می شود.