محمد زاده فرماندار چالدران به همراه مهندس شکری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از روند بهسازی و آسفالت ریزی محور پیراحمد کندی بازدید کرد.

محمد زاده فرماندار چالدران به همراه مهندس شکری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از روند بهسازی و آسفالت ریزی محور پیراحمد کندی بازدید کرد.

محمد زاده فرماندار چالدران به همراه مهندس شکری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از روند بهسازی و آسفالت ریزی محور پیراحمد کندی بازدید کرد.

🔻فرماندار شهرستان چالدران دراین بازدید با اشاره به اینکه عملیات زیر سازی این محور از سال گذشته در قالب طرح ابرار با استفاده  از ماشین آلات اداره راهداری و حمل و نقل جاده چالدران شروع شده بود افزود : در حال حاضر عملیات آسفالت ریزی این محور بطول ۹ کیلومتر توسط پیمانکار بخش خصوصی در حال انجام است .

🔻محمد زاده با بیان اینکه برای اجرای این طرح بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود افزود: در چند روز آینده عملیات آسفالت ریزی این محور به اتمام خواهد رسید .