محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران با بیان این که دهیاران نبض مدیریت روستاها هستند تصریح کرد: برای رضایت خاطر مردم و امیدوار کردن آنها خدمت کنند.

محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران با بیان این که دهیاران نبض مدیریت روستاها هستند تصریح کرد: برای رضایت خاطر مردم و امیدوار کردن آنها خدمت کنند.
محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران با بیان این که دهیاران نبض مدیریت روستاها هستند تصریح کرد: برای رضایت خاطر مردم و امیدوار کردن آنها خدمت کنند. ✅نشست مشورتی دهیاران بخش دشتک با حضور فرماندار چالدران،بخشدار ،برخی از مسئولین ادارات و دهیاران این بخش در بخشداری دشتک برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران،فرماندار چالدران در این جلسه با اشاره به اینکه دهیاران نمایندگان دولت در سطح روستاها هستند افزود:دهیاران باید با تعامل و همکاری با اعضای شورای روستا، ریش‌سفیدان و جامعه روستایی و با استفاده از قابلیت‌های طبیعی و امکانات آب و خاک در چارچوب اهداف و ابعاد توسعه پایدار حرکت کنند.
محمدزاده با تأکید بر توسعه همه جانبه در سطح روستاها افزود:برای مردم انجام پروژه‌های عمرانی ضروری است اما گاهی با انجام کارهای کوچک اجتماعی و فرهنگی دیدگاه مردم نسبت به دهیاران تغییر و تمایلشان به مشارکت در امور روستا افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با تأکید بر لزوم توجه دهیارن به بافت روستایی از دهیاران خواست تا فرهنگ و اصالت مناطق روستایی را حفظ کرده و موظفند که در کنار اقدامات عمرانی به ایجاد اشتغال پایدار در روستاها نیز توجه داشته باشند تا ماندگاری روستائیان در محل سکونت خود بیشتر شود.