✅سید مهدی ابراهیم زاده معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار چالدران با حضور در سالن ورزشی شهید زاهد از روند برگزاری مسابقات والیبال آیدانه چالدران با شهرداری خوی بازدید کرد.


✅سید مهدی ابراهیم زاده معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار چالدران با حضور در سالن  ورزشی شهید زاهد از روند برگزاری مسابقات والیبال آیدانه چالدران با شهرداری خوی بازدید کرد.

🔻 معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداردر این بازدید ضمن گفتگو با  ورزشکاران، از نزدیک در جریان روند برگزاری این مسابقات قرار گرفت و به تماشای این مسابقات پرداخت.

پنجشنبه 23 دی ماه 1400