✅ محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران خبرداد: 🔹میدان دواب چالدران از چهارشنبه آینده با رعایت پروتکلهای بهداشتی باز خواهد بود.


✅ محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران خبرداد:

🔹میدان دواب چالدران  از چهارشنبه آینده با رعایت پروتکلهای بهداشتی باز خواهد بود.

🔹 شایان ذکر است بازار صرفا برای فروش دام و با رعایت پروتکلهای بهداشتی فعالیت خواهد کرد و برای فعالیت سایر اصناف کماکان ممنوعیت ادامه دارد و در صورت حضور ممانعت خواهد شد.
🔹فرماندار شهرستان همچنین اظهار امیدواری کرد با رعایت دقیق نکات بهداشتی از سوی شهروندان شاهد استمرار فعالیت میدان باشیم.در غیر اینصورت مجددا ناچار به اعمال محدودیت خواهیم بود