دیدار نوروزی اعضای شورای بخش مرکزی و دشتک با محمدزاده فرماندار چالدران

دیدار نوروزی اعضای شورای بخش مرکزی و دشتک با محمدزاده فرماندار چالدران

دیدار نوروزی اعضای شورای بخش مرکزی و دشتک با محمدزاده فرماندار چالدران
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران ،فرماندار چالدران در این نشست با تبریک سال نو عنوان کرد: تعامل، همفکری و همکاری اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی و دشتک با مجموعه مدیریتی شهرستان عاملی مهم در توسعه و پیشرفت امور می باشد.
محمدزاده تأکید کرد : این نقش باتوجه به وسعت جغرافیایی و تعداد روستاهای شهرستان بسیارمهم می باشد که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد
همچنین اعضای شوراهای بخش مرکزی و دشتک نیز گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در بخش مرکزی و دشتک  و مشکلات روستاهای این شهرستان ارائه دادند.