فرماندار چالدران:همه تلاش ما باید در راستای حل مشکلات آموزشی و فرهنگی در حوزه های مختلف باشد

فرماندار چالدران:همه تلاش ما باید در راستای حل مشکلات آموزشی و فرهنگی در حوزه های مختلف باشد
جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان چالدران با حضور اعضا و به ریاست محمدزاده فرماندار چالدران برگزار شد

فرماندار چالدران در این جلسه با تاکید بر بررسی و تحلیل درست مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه اظهار اشت:همه تلاش ما باید در راستای حل مشکلات آموزشی و فرهنگی در حوزه های مختلف باشد که در این راستا مدیریت و هماهنگی تمامی اعضا لازم است.
محمدزاده با اشاره به نقش کلیدی آموزش و پرورش در امورات فرهنگی و اجتماعی گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی ، آموزش مستمر تمامی اقشار جامعه به خصوص قشر آسیب پذیر و جوانان می باشد.
وی با اشاره به اینکه اکثر مشکلات جامعه ریشه در فرهنگ دارند، بیان کرد: مشکلات موجود در حوزه فرهنگ به حوزه های دیگر نیز سرایت می کند و سپس تبدیل به بحران می شود و اگر کار فرهنگی به درستی انجام شود مشکلات در سایر حوزه ها نیز کاهش می یابد