✅به مناسبت گرامی داشت هفته کتاب و کتابخوانی اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان چالدران با محمد زاده فرماندار چالدران دیدار و گفتگو کردند.

 📅پنجشنبه۲۹ آبان ماه ۹۹

✅به مناسبت گرامی داشت هفته کتاب و کتابخوانی اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان چالدران با محمد زاده فرماندار چالدران دیدار و گفتگو کردند.

🔻فرماندار چالدران در این دیدار  با اشاره به اهمیت کتاب و فرهنگ کتابخوانی گفت: کتاب بوستان دانش و خردورزی است که دریچه ای از آگاهی را پیش چشمان انسان می گشاید.

🔻محمد زاده با بیان اینکه امروزه کتاب و کتابخوانی از مقوله های مهم فرهنگی کشور ما محسوب می شود، جایگاه و نقش کتاب و کتابخوانی در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است که وظیفه و رسالت متولیان امر را در ترویج فرهنگ کتاب و مطالعه افزون می کند.

🔻وی با اشاره  به تلاش بیشتر  متولیان و انجمن های کتابخانه های عمومی شهرستان و قدم های مثبت در زمینه فرهنگی افزود:باید از همه ظرفیتها برای گسترش کتابخوانی استفاده کنیم.

🔻 در ادامه  این دیدار  پولادی رئیس نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان چالدران به بیان  عملکرد چند ماهه  کتابخانه های عمومی شهرستان چالدران در حوزه کتاب و کتابخوانی پرداخت و گفت :در حال حاضر ۳  باب کتابخانه عمومی در شهرهای چالدران و آواجیق در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و افزایش سرانه مطالعات در این شهرستان مشغول ارائه خدمات به شهروندان هستند