✅با حضور محمد زاده فرماندار چالدران، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ،کارشناس سازمان مدیریت و برنامه استان و سرمایه گذار مجتمع رفاهی و تفریحی آبگرم م

 📅دوشنبه ۲۲ دی ماه ۹۹

✅با حضور محمد زاده فرماندار چالدران، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ،کارشناس سازمان مدیریت و برنامه استان و سرمایه گذار مجتمع رفاهی و تفریحی آبگرم معدنی چالدران،  مسائل و مشکلات این مجتمع رفاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

🔻فرماندار چالدران در این جلسه با اعلام اینکه این مجتمع از سال گذشته جهت استفاده از ظرفیتهای گردشگری  منطقه در حوزه جاذبه های طبیعی از سوی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری  به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شده است افزود: در حال حاضر این مجتمع در قالب ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی از سوی پیمانکار با نظارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان در دست اجرا است .

🔻محمد زاده با بیان اینکه در فاز اول احداث  این مجتمع بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است افزود : امسال نیز بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز از محل اعتبارات دولتی و سرمایه گذار بخش خصوصی هزینه می شود .

🔻وی با اشاره به اینکه وجود برخی موانع روند اجرایی این طرح را با مشکل مواجه ساخته است افزود :تلاش می شود با حضور کارشناسان مربوطه استانی این مشکلات در کمترین زمان  حل شود .

🔻در پایان  اعضای حاضر در جلسه  در محل مجتمع رفاهی و تفریحی آبگرم معدنی  چالدران حضور یافتند و از نزدیک ضمن بررسی مسائل و مشکلات از روند اجرایی طرح نیز بازدید کردند.