آغاز به کار انجمن ادبی ویژه بانوان با عنوان ( سیمرغ ) با حضور فرماندار شهرستان چالدران

آغاز به کار انجمن ادبی ویژه بانوان با عنوان  ( سیمرغ ) با حضور فرماندار شهرستان چالدران

✅آغاز به کار انجمن ادبی ویژه بانوان با عنوان  ( سیمرغ ) با حضور فرماندار شهرستان چالدران

🔹 محمد زاده فرماندار چالدران که در مراسم آغاز به کار این انجمن حضور یافته بود و هدف از تاسیس و فعالیت انجمن ها را کشف ، پرورش و فعالیت استعدادهای جوانان خواند و با اشاره به پتانسیل انسانی عظیم شهرستان اظهار امیدواری نمود با حمایت دستگاه‌های متولی و تاسیس انجمن های مختلف در زمینه های متفاوت موجبات پویایی فرهنگی و افزایش نشاط اجتماعی فراهم گردد.

🔹 عطارد سرپرست اداره ارشاد شهرستان نیز با اشاره به این نکته که انجمن ادبی سیمرغ اولین انجمن ادبی ویژه بانوان در استان می‌باشد ،از آمادگی این اداره جهت حمایت از فعالان فرهنگی هنری و  تاسیس انجمن های مختلف خبر داد.

🔹 خانم شریف زادگان به عنوان مسئول انجمن ادبی سیمرغ نیز با اشاره به اینکه سیمرغ در حال حاضر ۴۵ عضو دارد اعلام نمود انجمن از  ساعت ۱۶. لغایت 17/30روزهای چهارشنبه فعال خواهد بود.