جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان چالدران برگزار شد.

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان چالدران برگزار شد.

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان چالدران برگزار شد.

🔹فرماندار چالدران در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر با هشدار  گسترش روز افزون مصرف مواد مخدر گفت: فعال نمودن و گسترش سازمانهای غیردولتی برای مبارزه با اعتیاد و استفاده از ظرفیتهای سمنها،صاحب نظران حوزه و دانشگاه در امر مبارزه با مواد مخدر ضرورت دارد.
🔹وی افزود : مردم و مسئولان بایستی با  جدیت نسبت به آگاه سازی و آموزش جوانان و سایر گروههای در معرض خطر اقدام و با تحریک حساسیت اجتماعی و روشن کردن پیامدهای این پدیده شوم برای آنان به مقابله جدی با اعتیاد بپردازند.