برگزاری جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان شهرستان چالدران

برگزاری جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان شهرستان چالدران به ریاست محمد کواکبی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی شهرستان و با حضور مسئولین ادارات مربوطه در محل فرمانداری

 

شنبه 27 اسفند 1401

 

@chalderanadmin