دستورالعمل جذب ، معرفی و پایان خدمت مشمولین امریه دفاتر امور روستایی استانداری ها(فرمانداری چالدران)

دستورالعمل جذب ، معرفی و پایان خدمت مشمولین امریه دفاتر امور روستایی استانداری ها(فرمانداری چالدران)

دستورالعمل جذب ، معرفی و پایان خدمت مشمولین امریه دفاتر امور روستایی استانداری ها

در راستای رعایت و اجرایی نمودن مفاد دستورالعمل ساماندهی امور کارکنان وظیفه مامور به دستگاههای اجرایی غیر نظامی،ابلاغی از سوی معاون اول محترم رییس جمهور و در جهت استفاده بهینه ازظرفیت علمی و عدالت درجذب وبکارگیریکارکنان وظیفهو حسب ابلاغیه دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح ، دستورالعمل جذب ، معرفی و پایان خدمت مشمولین امریه اعزامی به دفاتر امور روستائی استانداریها  به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد.

الف ثبت نام ، نحوه انتخاب و جذب متقاضیان :

 1. متقاضیان امریه باید مشخصات خود را به صورت کامل در سامانه حوزه مشمولین این معاونت به آدرس rdcir.irثبت نمایند.بدیهی است معرفی متقاضیان از سایر مبادی پذیرفته نخوهد شد .

1-1- به ثبت نام های که به صورت ناقص انجام شود(مدارک درخواستی و اعلام شده بارگذاری نشود) ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 1. متقاضیان جذب در مرکز استانهای تهران ، اصفهان ،فارس ، خراسان رضوی ، گیلان ،مازندران ،گلستان ،آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی علاوه بر داشتن حداقل معدل باید یکی از شروط جذب ابلاغی در دستورالعمل ساماندهی امور کارکنان وظیفه مامور به دستگاههای اجرایی غیر نظامیرا دارا باشند.(  نسخه پی دی اف دستورالعمل درسایت مذکور بارگذاری شده است) 
 2.  متقاضیان امریه معاونت توسعه روستائی برای ثبت نام در سامانه باید حداقل معدل فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی 16 ودرمقطع کارشناسی ارشد  17را دارا باشند.
 3. اخذ و ارسال تعهد نامه مبنی بر بومی بودن و سپری نمودن 24 ماهه خدمت قانونی و همچنین نداشتن نسبت سببی و نسبی درجه یک و دو با کارکنان شاغل در محل خدمت ضروری می باشد.
 4. متقاضیان امریه نباید از هیچ دستگاه اجرایی و نظامی اعلام نیاز داشته باشند ، در غیر اینصورت از سهمیه اعزام دوره های آتی استانکاسته خواهد شد .
 5. سامانه برای استانهایی که دارای بدهی بیمه های چهارگانه( پایه، مکمل، عمر و حوادث و بازنشستگی) باشند و یا اینکه در موعد مقرر هزینه آموزش را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشند از سوی معاونت باز نخواهد شد .
 6. پرونده متقاضیان ثبت نام شده بر اساس سهمیه معاونت توسعه روستائی و عملکرد دفاتر امور روستایی استانها در کمیسیون  تخصصی سهمیه امریه معاونت ،بررسی و نهائی میگردد.
 7.  دفاتر امور روستایی استانها موظف هستند وفق ماده 68 قانون وظیفه عمومی اولویت تخصیص نیرو رابه مناطق محروماستان اختصاص دهند، لذا با عنایت به ممنوعیت هر گونه جابجایی محل خدمت کارکنانامریهتاکید میگردد در انتخاب محل خدمت متقاضیان بررسی و دقت لازم بعمل آید .

ب - هزینه بیمه و آموزش:

 1. پس از تائید افراد معرفی شده توسط معاونت و صدور مجوز امریه توسط دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و اعلام اسامی ، استان موظف است حداکثر تا یک ماه بعد  از اعزام ، هزینه آموزش را واریز نماید.
  1. فقط اصل فیش واریزی ، مورد پذیرش معاونت و ستاد کل نیروهای مسلح می باشد.
  2. درصورت عدم ارسال اصل فیش واریزی توسط استانداری در مهلت مقرر شده ،امریهصادره لغو و فرد معرفی شده به پادگان اعزام خواهد شد.
  3. با عنایت به ابلاغیه ستادکل نیروهای مسلح، نامه ارسالی شماره 154916 مورخ 21/11/97 هرگونه دریافت هزینه آموزش از کارکنان امریه ممنوع می باشد.
 2. استان موظف است، در پایان هر ماه هزینه بیمه پایه ، مکمل، بازنشستگیو عمر و حوادث کارکنان وظیفه خود را به همراه حقوق و مزایای قانونی پرداخت نماید و تصویر اسناد پرداختی بیمه ها برای هر فرد را جداگانه تا پانزدهم ماه بعد به حوزه مشاور امور مشمولین معاونت ارسالنماید.
  1. عدمارسال فیش های واریزی در موعد اعلام شده ، منجر به قطع خدمات درمانی نیروهای مسلح به کارکنان وظیفه استان می گردد.
 3. در صورت تاهل و فرزندآوری کارکنان وظیفه، استان موظف است به منظور امکان پیگیری مراحل قانونی اخذ دفترچه بیمه خدمات درمانی ، مراتب را در اسرع وقت ممکن با ارائه اسناد مربوطه به معاونت اعلام نماید.
 1. گزارش عملکرد و اثر بخشی هر یک ازکارکنان وظیفه به صورت منظم هر6ماهیکبار مطابق نامه شماره 52591 مورخ 1/5/1398برای هر فرد بصورت جداگانه  تکمیل وبه حوزه مشاور امور مشمولین معاونت ارسال گردد.
 2. مرخصی پزشکی کارکنان وظیفه در صورتی مورد تایید می باشد که به تایید پزشک بیمارستانهای ارتش استان رسیده باشد.

ج - مدارک لازم جهت صدور نامه دریافت کارت پایان خدمت  به یگان آموزشی:

 1. نامه اعلام شروع بکار معاونت به دفتر امورروستائی استانداریدر صورت جابه جایی محل خدمت مصوب اولیه حتما اعلام موافقت کتبی این معاونت ضمیمه گردد .
 2. برگ رسید ابطال دفترچه بیمه و پرداخت حق بیمه کارکنان وظیفه تا زمان ابطال دفترچه الزامی است.
 3. برگ تسویهبا محل خدمت مصوب امریه اعلام شده (استانداری، فرمانداری یا بخشداری) .
 4. نامه اعلام پایان خدمتبه همراه پیوستهای مذکوربا امضا مدیرکل محترم دفتر امورروستائی استانداری که بایداز طریق شبکه دولتبه معاونت ارسال شود.
 5. کارکنان وظیفه موظفند حداکثر10 روزپس از پایانخدمت به این معاونت جهت دریافت نامه کارت پایان خدمت مراجعه نمایند.( کارشناسان محترم امور امریه استانهاتلفنیبرای زمان مراجعه  کارکنان وظیفه به معاونتهماهنگی لازم را بعمل آورند) .