فرماندار چالدران:بنیاد علوی یک فرصت طلائی برای این منطقه برای توان افزائی و تسریع در توسعه و پیشرفت ان می باشد که لازم است تمامی مسئولین همکاریهای مستمر و تنگاتنگ با این بنیاد داشته باشند

فرماندار چالدران:بنیاد علوی یک فرصت طلائی برای این منطقه برای توان افزائی و تسریع در توسعه و پیشرفت ان می باشد که لازم است تمامی مسئولین همکاریهای مستمر و تنگاتنگ با این بنیاد داشته باشند
بررسی مسائل و مشکلات اجرای طرح آبادانی و توسعه چالدران در حوزه بنیاد علوی با حضور برخی از مسئولین ادارات،مسئولان بنیاد علوی در شهرستان و به ریاست محمدزاده فرماندار چالدران برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران بررسی مسائل و مشکلات اجرای طرح آبادانی و توسعه چالدران در حوزه بنیاد علوی با حضور برخی از مسئولین ادارات،مسئولان بنیاد علوی در شهرستان و به ریاست محمدزاده فرماندار چالدران برگزار شد

☑به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چالدران ،فرماندار چالدران در این جلسه با تشکر از حضور ویژه بنیاد علوی برای اجرای طرح آبادانی و توسعه این شهرستان افزود:بنیاد علوی یک فرصت طلائی برای این منطقه برای توان افزائی و تسریع در توسعه و پیشرفت ان می باشد که لازم است تمامی مسئولین همکاریهای مستمر و تنگاتنگ با این بنیاد داشته باشند
🔶محمدزاده با اشاره به موقعیت جغرافیای و شاخص های مورد نظر در جهت توسعه چالدران افزود:باید برای توسعه پایدار تمامی جوانب بررسی و تحلیل شود و با توجه به پتانسیل های خوبی که در منطقه وجود دارد از جمله مرز مشترک144کیلومتری با کشور ترکیه،قطب تولید سیب زمینی،دامداری،کشاورزی،گردشگری،معادن،آب و هوای خوب و...لازم است برنامه ها و اهداف مدون در این حوزه ها طرح ریزی و اجرا شود.مقام عالی دولت در چالدران با تأکید بر اینکه باید القای تفکر محرومیت را از مردم این شهرستان بزدائیم افزود:این منطقه با توجه به پتانسیل های موجود یک گنج بلقوه است که باید به بلفعل تبدیل شود و امید به زندگی با ارتقاء شاخص های مورد نظر در مردم افزایش یابد
🔶وی با اشاره به اجرای طرح پیشرفت و آبادانی چالدران توسط بنیاد علوی مطابق با طرح مطالعاتی دانشگاه خوارزمی افزود:لازم است در مطالعه این طرح از مشاورین بومی نیز که به منطقه اشرافیت کامل دارند استفاده شود
🔷در این جلسه که بیش از 3 ساعت طول کشید تمامی مدیران حاضر در جلسه گزارش و راهکارهای خود را در خصوص طرح پیشرفت و آبادانی چالدران بصورت کامل ارائه نمودند