✅جلسه کار گروه مدیریت پسماند شهرستان چالدران به ریاست محمد زاده فرماندار چالدران و اعضای این کار گروه در اتاق جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد .


📅یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۹۹

✅جلسه  کار گروه  مدیریت پسماند  شهرستان چالدران به ریاست محمد زاده فرماندار چالدران  و اعضای این کار گروه در اتاق جلسات فرمانداری  این شهرستان برگزار شد  .

🔻فرماندار چالدران در این جلسه با تاکید بر لزوم مدیریت پسماند در شهرستان اظهار داشت اگر می خواهیم توسعه پایدار در حوزه محیط سالم شکل گیرد باید زمینه ی مشارکت مردم را نیز فراهم کنیم و مهم ترین  آن ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست  در جامعه است.

🔻محمدزاده با بیان اینکه معضل پسماند از مسائل زیست محیطی عمده شهرستان  است و در شهرها و روستاهای شهرستان مشکلاتی در خصوص نحوه مدیریت اصولی پسماند وجود دارد که نیازمنداقدام جدی شهرداران ، بخشداران و تمامی دستگاهای مرتبط برای حل این معضل است.

🔻وی در پایان از کلیه ادارات متولی و اعضای کارگروه خواست که تفکیک پسماندها را در مبدا در دستور کار قرار داده و تاکید کرد :  هر دستگاه در حوزه مدیریتی خویش بایستی اهتمام  ویژه ای نسبت به موضوع داشته باشند.