✅با حضور محمدزاده فرماندارشهرستان چالدران و مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ۵ باب مدرسه در مناطق روستایی بخش های مرکزی و دشتک که با صرف اعتبار بیش از ۵ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات📅پنجشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰

✅با حضور محمدزاده فرماندارشهرستان چالدران و مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ۵ باب مدرسه در مناطق روستایی بخش های مرکزی و دشتک که با صرف اعتبار بیش از ۵ میلیارد تومان اعتبار از محل  اعتبارات بنیاد علوی و اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان احداث شده بود به صورت نمادین در روستای نبی کندی  به بهره برداری رسید.