با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات استان ،مدیر کل ارتباطات و زیرساخت استان و فرماندار چالدران مسائل و مشکلات حوزه مخابرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات استان ،مدیر کل ارتباطات و زیرساخت استان و فرماندار چالدران مسائل و مشکلات حوزه مخابرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات استان ،مدیر کل ارتباطات و زیرساخت استان و فرماندار چالدران مسائل و مشکلات حوزه مخابرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرماندار چالدران در این جلسه با انتقاد از آنتن دهی ضعیف موبایل و محرومیت از پوشش مخابراتی و اینترنتی موبایل در بیشتر محورهای مواصلاتی و بیشتر روستاهای شهرستان بخصوص روستاهای مرزی که این موارد باعث گله مندی مردم از عدم پوشش آنتن دهی موبایل در شهرستان می باشد.
محمدزاده با بیان اینکه روستاهای شهرستان به دلیل کوهستانی بودن از نقاط کور از نظر امواج موبایلی به شمار می روند و فاقد پوشش های مناسب مخابراتی بوده و هم اکنون رفع این معضل به یکی از مطالبات مهم مردم تبدیل شده است.
وی با اشاره به آنتن دهی ضعیف و عدم پوشش شبکه در محورهای چالدران به ماکو،چالدران به چایپاره و چالدران به خوی و با توجه به جاده های کوهستانی و پیچ های خطرناک و برف گیر بودن این مسیر ها در هنگام زمستان ، تقویت آنتن تلفن همراه و اینترنت در آن ضروری است و باید مسوولان مخابرات استانی آنها را در اولویت برنامه خود قرار دهند.